• Celá budova prešla komplexnou rekonštrukciou vrátane výmeny okien, podlahových krytín a rekonštrukcie sociálnych zariadení.
  • Každé podlažie je rozdelené na niekoľko traktov. Každý trakt má samostatný prístup oddelený bezpečnostnými protipožiarnymi uzávermi.
  • Na základe vašich individuálnych požiadaviek je možné spojiť jednotlivé trakty do jedného väčšieho celku.
  • Každý trakt má k dispozícii vlastné sociálne zariadenia a minimálne jeden kuchynský kút vybavený kuchynskou linkou s prívodom vody a elektriny.

Pre celý komplex ponúkame nasledovné služby:

Priestor pre centrálnu recepciu na prízemí

Videovrátnik

Upratovanie

Telefónne prípojky