Mapa traktov – zvoľte si podlažie, ktoré si chcete prezrieť.

Winterova
Beethovenova

Trakt Západ,

ktorý je prístupný z Winterovej ulice, pozostáva z prízemia, dvoch poschodí a podkrovia na 3. poschodí.

Trakty Stred a Východ

pozostávajú z prízemia, 1. poschodia a podkrovia na 2. poschodí.

Ak potrebujete viac informácií alebo si chcete dohodnúť prehliadku priestorov, kontaktujte, prosím,

pani Moniku Komárkovú niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Telefón +421 33 774 41 27
E-mail: info@winterova7.sk